Περισσότερα από μια ώρα κρατά η σύσκεψη

Περισσότερα από μια ώρα  κρατά η σύσκεψη

Περισσότερο από μία ώρα συνεδριάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο Προεδρικό Μέγαρο.