Χωρίς πρακτικογράφους συνεχίζεται η σύσκεψη

Χωρίς πρακτικογράφους συνεχίζεται η σύσκεψη


Στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς πρακτικογράφους οι πολιτικοί αρχηγοί.