Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου

Συνεδρίασε και ενέκρινε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων για το 2012, το οποίο ομόφωνα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.


Το Ετήσιο Πρόγραμμα προβλέπει 641 δράσεις και πιο συγκεκριμένα :

-Έργα αποτελούν 317 δράσεις (ποσοστό 49,45% )
-Προμήθειες 148 δράσεις (ποσοστό 23,09% )
-Προτεινόμενες Μελέτες 107 δράσεις (ποσοστό 16,69%)
-Ειδικές Δαπάνες 24 δράσεις (ποσοστό 3,70%)
-Εργασίες – Υπηρεσίες 41 δράσεις (ποσοστό 6,40%)
-Έργα – Προμήθειες 4 δράσεις (ποσοστό 0,62%)

Από τις παραπάνω δράσεις οι 343 (ποσοστό 53,51%) είναι ΝΕΕΣ και οι υπόλοιπες 298 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ δράσεις (ποσοστό 46,49%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Επενδυτικών Δράσεων ανέρχεται σε 278.194.967,44 €