Το Άρμα Πολιτών για τον προϋπολογισμό

Το Άρμα Πολιτών για τον προϋπολογισμό

Ανακοίνωση για την κατάθεση του νέου προϋπολογισμού για το 2012 εξέδωσε το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών.

Προϋπολογισμός στην υπηρεσία των αγορών που θα οδηγήσει στην πλήρη εξαθλίωση τον ελληνικό λαό.