Αποκλειστικό: Ο Τσίπρας έκανε πρόταση στη Λίνα Νικολακοπούλου για το Δήμο Αθηναίων

Δημοτικές Εκλογές: Το αδιέξοδο ΣΥΡΙΖΑ για την…

Καιρός ΤΩΡΑ: Πυκνή χιονόπτωση στην Πάρνηθα – Δείτε LIVE

Ξεκίνησε και πάλι η χιονόπτωση στο μεγαλύτερο…

Χριστούγεννα 2018 - Πρωτοχρονιά 2019: Αρχίζει σήμερα (13/12) το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Εορταστικό ωράριο: Από σήμερα, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου…

Καιρός: Ξεκίνησαν οι χιονοπτώσεις. Πώς θα εξελιχθεί η νέα κακοκαιρία μέχρι την Τρίτη...

Καιρός: Χιονίζει ήδη σε πολλές ορεινές και ημιορεινές…

ΕΦΑΠΑΞ: «Ψαλίδια» έως 22,3% - Αυτά είναι τα ποσά των νέων περικοπών

Όσο αργότερα βγαίνει κάποιος στη σύνταξη τόσο…

Βουλή – Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου: Πρόστιμα στα κόμματα εάν δεν συμμορφωθούν

Βουλή – Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου: Πρόστιμα στα κόμματα εάν δεν συμμορφωθούν

Συστάσεις προς όλα τα κόμματα, για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων τους και την άμεση προσαρμογή τους στις νέες νομοθετικές διατάξεις για τη χρηματοδότησή τους κατά τις επόμενες χρήσεις, απευθύνει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στην ετήσια έκθεση της, επισείοντας παράλληλα «τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση νέων παρεκκλίσεων».

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των κομμάτων, και τα αποτελέσματα του ελέγχου των βιβλίων των δικαιούχων κρατικής χρηματοδότησης για το έτος 2015, παρατηρήθηκε ότι:

  • Σε πολλά κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων οι δαπάνες αυτών δεν διακινήθηκαν στο σύνολό τους, μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που όφειλαν να τηρούν σε τραπεζικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση του νόμου.
  • Σε κάποια κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, ποσά της κρατικής χρηματοδότησης, που δόθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς, δεν δαπανήθηκαν εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς αυτούς, αλλά για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών των κομμάτων.
  • Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θεώρησε, για τη χρήση του έτους 2015, τα κουπόνια που εξέδωσε για τη χρηματοδότησή του.

Όπως τονίζεται στην έκθεση της Επιτροπής ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, αποφάσισε «αναγνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες στην ορθή τήρηση των υποχρεώσεων τους», τη μη επιβολή για τη χρήση του έτους 2015 διοικητικών κυρώσεων προς τα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων που δεν συμμορφώθηκαν με τις επιταγές του νέου νόμου του 2014.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων υπέστη ουσιώδεις και σημαντικές τροποποιήσεις και καθόρισε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο ελέγχου και ότι το χρονικό διάστημα προσαρμογής τους ήταν πολύ μικρό.

Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή έλαβε ακόμα υπόψη ότι:

  • Το έτος 2015 διενεργήθηκαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, που δυσχέρανε έτι περαιτέρω το έργο της προσαρμογής των πολιτικών κομμάτων στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
  • Οι νέες ρυθμίσεις επέβαλαν στα κόμματα, για πρώτη φορά, τη σύνταξη ισολογισμών, απολογισμών και προϋπολογισμών κατ' έτος, ως και την τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ήτοι υποχρεώσεις αντίστοιχες με αυτές ανωνύμων εταιριών.
  • Τα πολιτικά κόμματα, ως εκ της φύσεώς τους, ως πολιτικά νομικά πρόσωπα και όχι κερδοσκοπικές εταιρίες, δεν είχαν οργανωμένα λογιστικά τμήματα, ούτε και προηγούμενη εμπειρία στην τήρηση τέτοιων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που έθετε ο νόμος.
  • Κατά τα προηγούμενα έτη, και με βάση αποφάσεις της Επιτροπής, είχε δημιουργηθεί μία μακρά χρονικά πρακτική, κατά την οποία η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψη ιστορικοπολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους που προέβαλαν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, αποδεχόταν την παρέκκλιση από συγκεκριμένες υποχρεώσεις που τους έθετε ο νόμος, ιδίως ως προς τον τρόπο θεώρησης κουπονιών και την εγγραφή επ' αυτών των στοιχείων των ληπτών των κουπονιών αυτών.
  • Εξαιτίας εγγενών αδυναμιών, τόσο οι συνεδριάσεις της ημετέρας Επιτροπής, που όφειλε να επιτηρεί την ορθή τήρηση των διατάξεων του νόμου, όσο και η θέσπιση από την πλευρά της διοίκησης, των εφαρμοστικών των διατάξεων του νόμου κανονιστικών πράξεων (Υπουργικές Αποφάσεις) καθυστέρησαν να λάβουν χώρα, με συνέπεια τη δημιουργία εύλογης σύγχυσης μεταξύ των κομμάτων ως προς τον τρόπο και τις προϋποθέσεις τήρησης των υποχρεώσεων τους.