Πώς οι εξαγωγές θα φέρουν λεφτά και θέσεις εργασίας

Πώς οι εξαγωγές θα φέρουν λεφτά και θέσεις εργασίας

Τρεις προτάσεις στην κυβέρνηση για την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού παραγωγικής ανασυγκρότησης και προώθησης των εξαγωγών

Άρθρο του κ. Δημήτρη Λακασά,

Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Σε μια Ελλάδα που μέρα με τη μέρα βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ύφεση, οι εξαγωγές αποτελούν τον υγιή μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση.

Ως Πρόεδρος του ΣΕΒΕ πρεσβεύω την ανάγκη η εξωστρέφεια, μέσω του δόγματος «Παράγω & Εξάγω» να καταστεί ως κυρίαρχη αντίληψη για να βγούμε από την οικονομική στενωπό που βρισκόμαστε σήμερα.

Η εξαγωγική βάση στη χώρα μας είναι μικρή και σαφέστατα υπάρχει ισχυρή δυναμική να επεκταθεί, αποτελεί άλλωστε και εθνικό στόχο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να διεθνοποιηθούν χρειάζονται στήριξη, σε επίπεδο πληροφόρησης, ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδότησης.

Είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο δουλεύουμε και αναπτύσσουμε τις δράσεις μας στον ΣΕΒΕ.

Ο ΣΕΒΕ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Tα μέλη του ΣΕΒΕ είναι παραγωγικές, μεταποιητικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και συνεργάζονται με τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Μάλιστα, εν μέσω κρίσης, ή μάλλον ακριβώς λόγω της κρίσης, τα μέλη μας αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Στρατηγική στόχευση: Στον ΣΕΒΕ έχουμε μελετήσει τις διεθνείς πρακτικές και έχουμε προσπαθήσει να προσαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζουμε λοιπόν το «πού είμαστε» και το «πού θέλουμε» να πάμε. Το «πώς» θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσω ενός κεντρικού νέου συντονιστικού οργάνου υπό τη μορφή ενός Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας. Στρατηγικός στόχος του Φορέα θα είναι η μεγιστοποίηση της συνάφειας και του συντονισμού των εθνικών προσπαθειών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ενώ οι κεντρικοί στόχοι της θα είναι:

α) η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών,

β) η συγκρότηση προτάσεων για πολιτικές και δράσεις στήριξης των εξαγωγών και

γ) ο ετήσιος έλεγχος και αξιολόγηση των δράσεων εξωστρέφειας που υλοποιούνται.

Ανθρώπινο Δυναμικό: Οι εξαγωγές αποτελούν δραστηριότητα έντασης εργασίας και ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον κρισιμότερο κεφάλαιο για την εξαγωγική επιχείρηση. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη πληροφόρησης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στις εξαγωγές. Για να καλύψουμε αυτό το κενό, στον ΣΕΒΕ υλοποιούμε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και τους άλλους εξαγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το πρόγραμμα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ΜμΕ, αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών, με σκοπό την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα και εκτός ωραρίου εργασίας-απογεύματα.

Πληροφόρηση: Μέσα στο 2011 πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που στράφηκαν στον ΣΕΒΕ, ξεκινώντας να εξάγουν για πρώτη φορά, σε έναν αγώνα για επιβίωση. Σε αυτό το πλαίσιο και προσπαθώντας να παρέχουμε πρακτική πληροφόρηση στον Έλληνα εξαγωγέα προχωρήσαμε στη συγγραφή του Οδηγού Εξαγωγών «Θέλετε να εξάγετε; Οδηγός για μια εξωστρεφή επιχείρηση». Πρόκειται για έναν πρακτικό Οδηγό εξαγωγών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης. Είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από το γραφείο του ενεργού ή εν δυνάμει Έλληνα εξαγωγέα.

Χρηματοδότηση: Στους τακτικούς στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών πρώτο θέμα είναι η εξασφάλιση της ρευστότητας για τους Έλληνες Εξαγωγείς. Πάγιο αίτημά μας στον ΣΕΒΕ είναι η πληρωμή των βεβαιωμένων υποχρεώσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιο τομέα προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και η άμεση επιστροφή του υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ο συντονισμός των εξαγωγικών δράσεων κάτω από μια κοινή «ομπρέλα» είναι αναγκαίος στην προσπάθεια μείωση του κόστους και αύξησης της αποτελεσματικότητας για την ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας και του ανοίγματος των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, με οδηγό την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών.