Κουίζ

Ποιος ειναι κατα τον κ. Μιχάλη Καρχιμάκη "ο αρχιστράτηγος του μπάχαλου''...
Ποιος ειναι κατα τον κ. Μιχάλη Καρχιμάκη "ο αρχιστράτηγος του μπάχαλου'';