Κουίζ

Ποιος πασίγνωστος παρουσιαστής δήλωσε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ποτέ ξανά με τη γυναίκα του...
Ποιος πασίγνωστος παρουσιαστής δήλωσε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ποτέ ξανά με τη γυναίκα του, καθώς δεν θέλει να τον ταυτίσουν μαζί της;