Οι πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας επικυρώνονται με δημοψηφίσματα

Μετά από τα επτά δημοψηφίσματα έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας από συστάσεως του ελληνικού κράτους...
Μετά από τα επτά δημοψηφίσματα έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας από συστάσεως του ελληνικού κράτους, θα έρθει το όγδοο για να αλλάξει τη μοίρα και την παράδοση. Τα επτά δημοψηφίσματα πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική περίοδο 54 ετών, με τις έξι περιπτώσεις το ερώτημα να σχετίζεται με το πολίτευμα-βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία- και μια για την έγκριση συντάγματος. Μάλιστα, τρία από τα επτά δημοψηφίσματα διενεργήθηκαν από δικτατορικά καθεστώτα. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται δραματικά...