Δημοψήφισμα ή όχι, αλλά τώρα εκλογές!

Όποια και αν είναι η απόφαση της βουλής σχετικά με τη διενέργεια ή όχι του δημοψηφίσματος, είναι πλέον πασιφανές...
Όποια και αν είναι η απόφαση της βουλής σχετικά με τη διενέργεια ή όχι του δημοψηφίσματος, είναι πλέον πασιφανές ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί... Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να περπατήσει. Υπάρχει πραγματικό έλλειμμα πολιτικής νομιμοποίησης, καθώς καλείται να δεσμεύσει γενεές ολόκληρες αλλά και τις επόμενες κυβερνήσεις, που ξεπερνούν τη δεκαετία, με την ισχνή πλειοψηφία. Τα ψέματα τελείωσαν. Εκλογές εδώ και τώρα! Όσο το καθυστερεί, τόσο θα συγκεντρώνεται ο κόσμος στο Σύνταγμα. Αυτή τη φορά διακυβεύεται και η εθνική μας αξιοπρέπεια!