Σαν σήμερα...

Έχουν τη σημασία τους, έστω και αν μας χωρίζουν περίπου 50 χρόνια από τα παρακάτω γεγονότα...
Έχουν τη σημασία τους, έστω και αν μας χωρίζουν περίπου 50 χρόνια από τα παρακάτω γεγονότα: - Σαν σήμερα - 8 Νοεμβρίου 1961 - ο αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου, κηρύττει τον Ανένδοτο Αγώνα, καταγγέλλοντας βία και νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσμα. - Σαν σήμερα - 8 Νοεμβρίου 1963 στην Ελλάδα- ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας. Σήμερα, εν έτει 2011, όλα δείχνουν ότι ένας άλλος Γιώργος Παπανδρέου - εγγονός του προαναφερθέντος "Γέρου της Δημοκρατίας" ίσως περνάει την τελευταία ημέρα του ως Πρωθυπουργός...