Απίστευτο: Έχει το υπουργείο πλυντήριο;

Κάποιοι στο υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται πως έβαλαν σκοπό να μείνουν μία ολόκληρη ζωή. Γι'αυτό και μετακομίζουν εκεί όλη τους...
Κάποιοι στο υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται πως έβαλαν σκοπό να μείνουν μία ολόκληρη ζωή. Γι'αυτό και μετακομίζουν εκεί όλη τους της “προίκα”. Ή θέλουν να ξημεροβραδιάζονται στο υπουργείο! Δεν εξηγείται αλλιώς η δαπάνη 123 ευρώ για την σύνδεση... πλυντηρίου! Καλά διαβάσατε. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, και “σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 31191/18-07-11 αίτησης-έγκρισης της Υπηρεσίας μας και της υπ΄αριθμ. 76755/2011 εγκρίσεως της ΥΔΕ σας στέλνουμε δικαιολογητικά πληρωμής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος για το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι τρία ευρώ (123,00 ευρώ) και παρακαλούμε για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα ... σε βάρος του ΚΑΕ 869 Ε.Φ.07-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών”, για την πληρωμή της... σύνδεσης πλυντηρίου κλπ! Από πότε έχει το υπουργείο Εσωτερικών πλυντήριο;