Οι Γερμανοί επιστρέφουν στη μαμά

Την τάση των νέων της νότιας Ευρώπης αρχίζει να υιοθετούν και στη Γερμανία...
Την τάση των νέων της νότιας Ευρώπης αρχίζει να υιοθετούν και στη Γερμανία. Η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει ανοδική πορεία της τάσης των νέων της χώρας αυτής να μην αυτονομούνται, δηλαδή περίπου το 1/3 των νέων ανθρώπων (Γερμανών και ξένων) μένει και μετά τα 18 στη…μαμά. Όπως γράφει η Deutsche Welle στην ιστοσελίδα της η τάση να μένουν στο σπίτι οι νέοι παρά το γεγονός ότι ενηλικιώθηκαν ή βρήκαν δουλειά, που κυριαρχούσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90 στη νότια Ευρώπη, φαίνεται να παγιώνεται και στη Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 57% των νεαρών γυναικών και το 71% των νεαρών ανδρών ηλικίας 18 μέχρι και 24 ετών ζουν μαζί με τους γονείς τους και δεν το θεωρούν επιλήψιμο ή ζημιογόνο για την φήμη και την αυτονομία τους. Ασφαλώς υπάρχει και το 18% των νέων γυναικών και το 17% των ανδρών που με θάρρος και αυτοπεποίθηση μετακόμισαν από τη μαμά στο σπίτι του «μόνιμου φίλου τους» ή «φίλη τους». Η πλειονότητα των νεαρών με ή χωρίς επάγγελμα αξιολογούν την κατάστασή τους ως «προσωρινή», αλλά δεν «ντρέπονται» γι’ αυτό, όπως συνέβαινε στις δεκαετίες του ’60-’70, όπου η παραμονή νέων στο σπίτι ταυτιζόταν είτε με την καταγωγή τους, ήταν παιδιά μεταναστών, είτε με την ανικανότητά τους να βρουν εργασία και να αποκατασταθούν επαγγελματικά.