Δείτε ένα ελάχιστο δείγμα γραφής στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το www.dokari.gr.