«Μαρκόπουλος, Ζώης, Μανώλης ανήκαν στη ΝΔ. Το σπίτι είναι μεγάλο…»

«Μαρκόπουλος, Ζώης, Μανώλης ανήκαν στη ΝΔ. Το σπίτι είναι μεγάλο…»

Απευθύνει ραδιοφωνική πρόσκληση μέσω Alpha 9.89

Σχόλιο: Κοινόβιο το κάναμε…