Θα γκρεμίσουμε το τείχος πλούσιου Βορρά - φτωχού Νότου

Θα γκρεμίσουμε το τείχος πλούσιου Βορρά - φτωχού Νότου

Σε εκδήλωση του Μετώπου της Αριστεράς στο Παρίσι

Σχόλιο: Αν σας αφήσουν…