Εδώ το καλό ΠΑΣΟΚ, εκεί το καλό ΠΑΣΟΚ

Εδώ το καλό ΠΑΣΟΚ, εκεί το καλό ΠΑΣΟΚ

Στο Twitter

Σχόλιο: Ψάξε ψάξε δεν θα το βρεις…