Μην το βασανίζουμε, να ονομαστούμε «Ελιά»

Μην το βασανίζουμε, να ονομαστούμε «Ελιά»

Στο Facebook

Σχόλιο: «Νονέ», πρόσεχε το δάκο...