«Όποιος ασχοληθεί με ανύπαρκτα προβλήματα, θα βρεθεί αυτόματα εκτός»

«Όποιος ασχοληθεί με ανύπαρκτα προβλήματα, θα βρεθεί αυτόματα εκτός»

Δήλωσε στους δημοσιογράφους

Σχόλιο: Εξηγείται για να μην παρεξηγείται