ΦΑΡΜΑΚΟ

ΠΕΦ: Τα ΜΥΣΥΦΑ στα φαρμακεία και μόνο από το «χέρι» των επιστημόνων υγείας

ΠΕΦ: Τα ΜΥΣΥΦΑ στα φαρμακεία και μόνο από το «χέρι» των επιστημόνων υγείας

Η διάθεση όλων των φαρμάκων από τα φαρμακεία είναι προς το συμφέρον του Έλληνα ασθενή, τονίζει εμφατικά η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, σημειώνοντας, ότι η διάθεση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τους επιστήμονες υγείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΕΦ, η Πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει τη σημασία του φαρμακείου ως βασικού πυλώνα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και στο πλαίσιο αυτό να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα φαρμακοποιού στο Σύστημα Υγείας.

Με αφορμή την αναθέρμανση της συζήτησης για τους όρους πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) επισημαίνει ότι η τυχόν απόφαση της απελευθέρωσης της διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ, ενέχει μια σειρά προβλημάτων για τον Έλληνα ασθενή και γενικότερα για τη Δημόσια Υγεία.

Η απελευθέρωση της πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ θα ευνοούσε τη δημιουργία συνθηκών χειραγώγησης της αγοράς από τα μεγάλα δίκτυα διανομής, γεγονός που θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα στην εξουδετέρωση του ανταγωνισμού, την αύξηση των τιμών και την περαιτέρω επιβάρυνση των ασθενών. Άλλωστε θα πρέπει να σημειωθεί πως η χώρα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο φαρμακείων, το οποίο εγγυάται την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζεται. Υπό την έννοια αυτή, η απελευθέρωση της πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ δεν θα προσέφερε κάτι περισσότερο στους ασθενείς, αφού οι ανάγκες ήδη καλύπτονται ικανοποιητικά.

Επίσης, το ενδεχόμενο πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ από άλλα σημεία εκτός των φαρμακείων, εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, καθώς τα συγκεκριμένα σκευάσματα παρόλο που για την χορήγησή τους δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, δεν παύουν να αποτελούν φάρμακα των οποίων η διάθεση θα πρέπει να ελέγχεται. Κατ' αναλογία της πάγιας θέσης της ΠΕΦ ότι κανένα συνταγογραφούμενο φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή, θεωρούμε ότι τα ΜΥΣΥΦΑ θα πρέπει να χορηγούνται στο φαρμακείο από τον φαρμακοποιό.

Η Πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει τη σημασία του φαρμακείου ως βασικού πυλώνα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και στο πλαίσιο αυτό να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα φαρμακοποιού στο Σύστημα Υγείας.

Πηγή: Onmed.gr