Πρόταση - βόμβα για απαγόρευση της άσκησης ομοιοπαθητικής από γιατρούς

Πρόταση - βόμβα για απαγόρευση της άσκησης ομοιοπαθητικής από γιατρούς

Εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) παραπέμπει την άσκηση θεραπευτικής πρακτικής στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου!

Σφοδρή είναι η αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στη «σκανδαλώδη» εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ αναφορικά με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ομοιοπαθητική. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, ανοίγει ο δρόμος για την ανεξέλεγκτη άσκηση της ομοιοπαθητικής από μη ιατρούς.

Μάλιστα, η εισήγηση –η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη, παράλογη και αναχρονιστική- προτείνει την απαγόρευση της άσκησης της ομοιοπαθητικής από τους γιατρούς και τους τιμωρεί με αναστολή της ιατρικής ιδιότητας και ειδικότητας, σε περίπτωση που επιθυμούν να την ασκήσουν, τονίζει ο ΙΣΑ.

Τις αρμοδιότητες για την άσκηση της θεραπευτικής πρακτικής δε, παραπέμπει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, την ίδια ώρα όμως χαρακτηρίζει ως ασθενείς όλους όσοι απευθύνονται σε ομοιοπαθητικούς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα είναι νομοθετημένα ως φάρμακα από το 2013 και η συγκεκριμένη θεραπευτική πρακτική πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από ιατρούς που λογοδοτούν στα αρμόδια όργανα των Ιατρικών Συλλόγων.

«Καταγγέλλουμε ότι η εν λόγω εισήγηση δεν έλαβε υπόψη τις θέσεις των Ιατρικών Συλλόγων, για το σοβαρό αυτό θέμα καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η ομοιοπαθητική, όπως και κάθε εναλλακτική θεραπεία, πρέπει να διενεργείται μόνο από ιατρούς. Και τούτο γιατί κάθε πράξη για θεραπευτικούς, διαγνωστικούς και προληπτικούς σκοπούς εμπίπτει στην έννοια της θεραπευτικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3418/2005.

Όταν μη ιατρός εκτελεί τις θεραπευτικές αυτές πράξεις πρόκειται για παράνομη άσκηση της ιατρικής, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία» καταλήγει ο ΙΣΑ.