Διαγωνισμούς μοριακού ελέγχου ξεκινά το υπουργείο Υγείας

Διαγωνισμούς μοριακού ελέγχου ξεκινά το υπουργείο Υγείας

Προσδοκά όφελος περίπου 47 εκ. ευρώ με νέες τετραετείς συμβάσεις

Διαγωνισμούς για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας μοριακής τεχνικής και μεταφοράς αίματος και προϊόντων του, ενέκρινε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος με αποφάσεις του, καθώς οι ισχύουσες συμβάσεις για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής, λήγουν τον Αύγουστο του 2013.

Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και οι συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν τετραετή διάρκεια.

Η συνολική δαπάνη των προμηθειών φθάνει τα 17,5 εκ. ευρώ για κάθε χρόνο, από τα οποία τα 13,5 εκ. ευρώ αφορούν την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο περίπου 650.000 μονάδων αίματος ανά έτος σε 4 κέντρα αίματος της χώρας, ενώ για τη μεταφορά αίματος, προϊόντων αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 4 εκ. ευρώ.

Βάσει των προηγούμενων συμβάσεων πενταετούς διάρκειας, η ετήσια συνολική δαπάνη, έφθανε τα 29,191 εκ. ευρώ, οπότε το υπουργείο Υγείας προσδοκά ετήσιο όφελος 11,692 εκ. ευρώ περίπου, που για την τετραετία θα φθάσει τα 46,768 εκ. ευρώ περίπου, χωρίς να έχει υπολογιστεί το περαιτέρω όφελος που θα προκύψει με την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.