Έλεγχοι στα προσόντα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Έλεγχοι στα προσόντα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Το ζήτημα των προσόντων που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανοίγει η υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα, καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι σε φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου δεν κατέχουν το σύνολο των οριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις τυπικών προσόντων.

Η κ. Παπακώστα απέστειλε διευκρινιστικό έγγραφο προς τους φορείς ψυχικής υγείας (ΝΠΙΔ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των κοστολογημένων πράξεων, αλλά και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας, διαπιστώθηκε πως ορισμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι διενεργούν θεραπευτικές πράξεις, δεν κατέχουν το σύνολο των οριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις τυπικών προσόντων.

Για το λόγο αυτό, η κ. Παπακώστα παραθέτει το σχετικό ισχύον νομικό πλαίσιο, υπενθυμίζοντας πως η μη τήρησή του αποτελεί αιτιολογία απόρριψης ως μη επιλέξιμων δαπανών των αντιστοίχων παρασχεθεισών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Τέλος στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι, εφόσον στην άδεια λειτουργίας δομής ψυχικής υγείας αποτυπώνεται ειδικότητα, η οποία δεν σχετίζεται με τις απαιτούμενες από το νομικό πλαίσιο ως προς την κατάθεση άδειας άσκησης επαγγέλματος, αυτή εκλαμβάνεται ως παροχή διοικητικών ή άλλων υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης:

Τήρηση του Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας ζητά η Παπακώστα