Παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων ασθενών μέσω... TAXISNET

Παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων ασθενών μέσω... TAXISNET

Η πιστοποίηση των ποσοστών αναπηρίας για τις αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις, μέσω της σύνδεσης του ηλεκτρονικού αρχείου ιατρικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με το σύστημα «Taxis», παραβιάζει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών.

Αυτό καταγγέλλει ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών, με κοινοποίηση στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι επιτρέπεται σε κάθε κρατικό υπάλληλο που χειρίζεται το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων, να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα στις παθήσεις εξαιτίας των οποίων αποδίδεται το ποσοστό αναπηρίας. Η «Θετική Φωνή» τονίζει ότι η αναγραφή της πάθησης ή των παθήσεων δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων που προβλέπονται ρητά, όπως στα δικαιολογητικά για τα επιδόματα πρόνοιας. Τονίζει δε, ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις προστατεύονται από το απόρρητο, ενώ ειδικά για νόσους με κοινωνικές προεκτάσεις στιγματισμού και αποκλεισμού όπως το HIV/AIDS και οι ψυχικές παθήσεις, η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει μεγαλύτερη ευαισθησία.