Πώς γίνεται ο εντοπισμός του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο;

Πώς γίνεται ο εντοπισμός του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο;

Ο όρος πρόληψη αναφέρεται σε ενέργειες, που μπορούν να γίνουν, πριν εμφανιστεί αυτός καθαυτός ο καρκίνος, ώστε να αποτραπεί η εμφάνισή του. 

Επομένως, η πρόληψη θα μπορούσε σχηματικά να διαχωριστεί σε δύο «είδη»:

Αναζήτηση πρόδρομων σημείων (σημείων δηλαδή, που εντοπίζονται πριν εμφανιστεί ο καρκίνος), ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Εντοπισμό των παραγόντων προδιάθεσης, ώστε να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε όσους από αυτούς είναι δυνατόν να αποφευχθούν. Μα υπάρχουν πρόδρομα σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να συνδέονται με την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού σε ύστερη φάση της ζωής;

Τέτοια πρόδρομα σημεία θα μπορούσαν να είναι κάποιες αλλοιώσεις των ιστών του μαστού, οι οποίες θα ήταν εύκολα εντοπίσιμες με απεικονιστικές (π.χ. υπερηχογράφημα, μαστογραφία), ή με εργαστηριακές (π.χ. εξέταση αίματος, βιοψία) μεθόδους. Η αλλοιώσεις αυτές θα χαρακτηρίζονταν ως προ – καρκινικές αλλοιώσεις, δηλαδή αλλοιώσεις, οι οποίες είναι πιθανό να εξελιχθούν σε πραγματικό καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα στο Mothersblog.gr