Μέχρι τις 26/01 οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στα 9 Προαναχωρησιακά Κέντρα

Μέχρι τις 26/01 οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στα 9 Προαναχωρησιακά Κέντρα

Πενήντα τέσσερις θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και διερμηνέων για τα εννέα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από τις συνολικά 155, επαναπροκηρύσσει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε (Α.Ε.Μ.Υ.).

Η επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510» του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».

Οι προσλήψεις αφορούν σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ανώτατη διάρκεια έως τις 31/12/2019, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Για ενώ το ιατρικό προσωπικό προβλέπεται καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί στα εννέα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Α.Ε.Μ.Υ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα απατούμενα δικαιολογητικά έως και 26/01/2018, ώρα 14.00.

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και Προ-αναχωρησιακό Κέντρο ΕΔΩ.