ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση μόνο για επείγοντα περιστατικά πριν από την έγκριση του ΚΕΣΥ για cyber-knife

ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση μόνο για επείγοντα περιστατικά πριν από την έγκριση του ΚΕΣΥ για cyber-knife

Τι αλλάζει στη διαδικασία απόδοσης δαπάνης σε ασθενείς για στερεοτακτική ακτινοχειρουργική/ακτινοθεραπεία.

Δεν θα αποδίδεται στο εξής η δαπάνη της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής/ακτινοθεραπείας (x-knife ή γ-knife, cyber-knife) η οποία διενεργείται ιδιωτικά, εάν δεν έχει προηγηθεί θετική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Εξαιρούνται μόνο τα επείγοντα περιστατικά, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ. 

Πολύ συχνά, οι ασθενείς λόγω της σοβαρής κατάστασης της υγείας τους, δεν περιμένουν την απόφαση του ΚΕΣΥ και πραγματοποιούν την παραπάνω ιατρική πράξη. Σε δεύτερο χρόνο προσκομίζουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και την έγκριση του ΚΕΣΥ όταν εκδοθεί, προκειμένου να τους αποδοθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην ιατρική πράξη. Ο ΕΟΠΥΥ στην εγκύκλιό του  αναφέρει ότι έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αιτημάτων ασφαλισμένων προς τον ΕΟΠΥΥ, για την έγκριση του ποσού που κατέβαλαν ως ιδιώτες για τη διενέργεια της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής/ακτινοθεραπείας, προγενέστερα της απόφασης του ΚΕΣΥ.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η ορθή διαδικασία, για την απόδοση της δαπάνης στους ασφαλισμένους είναι η εξής:

«Αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων είναι η παραλαβή του ιατρικού φακέλου των ασφαλισμένων σχετικά με τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής/ακτινοθεραπείας (x-knife, cyber-knife) και η διαβίβαση αυτών στο ΚΕΣΥ, προς έγκριση της θεραπείας.

Εν συνεχεία, και μετά τη θετική απόφαση του ΚΕΣΥ, οι ασφαλισμένοι πραγματοποιούν την ανωτέρω ιατρική πράξη, στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

Σε εξαιρετικές και ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται ιδιωτικά η ιατρική πράξη προγενέστερα της εγκριτικής απόφασεως του ΚΕΣΥ, ο Οργανισμός κατ’ εξαίρεση αποδίδει τη σχετική δαπάνη στον ασφαλισμένο».