Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα αλλά έχουν ημερομηνία λήξης (φωτο)

Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα αλλά έχουν ημερομηνία λήξης (φωτο)

Η ημερομηνία λήξης είναι αυτή που ορίζεται από τους κατασκευαστές / παραγωγούς των προϊόντων ως την καταληκτική ημερομηνία για την χρήση τους με ασφάλεια.

Σε ότι αφορά στα τρόφιμα, υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από μη ασφαλή τρόφιμα οφείλονται σε κακή μεταχείρισή τους, από την στιγμή της αγοράς τους μέχρι την ώρα της κατανάλωσής τους.

Δείτε ποια είναι στην gallery του Onmed.gr