Δημιουργείται στο υπουργείο Υγείας Διεύθυνση Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Δημιουργείται στο υπουργείο Υγείας Διεύθυνση Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Η μη σαφής οριοθέτηση του χώρου της Νοσηλευτικής, καθώς και η εκπαίδευση και άσκηση πολλών επιπέδων, βρίσκονται στη βάση των περισσότερων δομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβούλιου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ), η οποία συνεδρίασε στις 09/01/2017, προκειμένου να προετοιμάσει την 2η ολομέλεια του οργάνου στις 27 Ιανουαρίου.

Με βάση την ιεράρχηση των προβλημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄), το ΕΣΑΝ εισηγείται τη δημιουργία επιτροπών (Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, έρευνας και άσκησης του επαγγέλματος), στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν ανάλογα με το αντικείμενο, εκπρόσωποι αντίστοιχων επιστημονικών εταιρειών, κλαδικών σωματείων, ή και άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων. Τέλος, επεξεργάστηκε και θα καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο στην 2η ολομέλεια του ΕΣΑΝ για τη δημιουργία Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στο υπουργείο Υγείας.

Για την έναρξη του διαλόγου με νοσηλευτικούς φορείς, έγινε συνάντηση γνωριμίας με αντιπροσωπεία του ΣΥΝΔΕ (Σύλλογος Βοηθών Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίου) και στη συνέχεια της ΠΑΣΟΝΟΠ (Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού). Οι συναντήσεις χαρακτηρίζονται από το ΕΣΑΝ εξαιρετικά ουσιαστικές, καθώς δόθηκε η ευκαιρία να αποσαφηνιστούν ερωτήματα γύρω από τις θέσεις των φορέων.