Μετακινούμενοι αναισθησιολόγοι στη Σάμο για να αντιμετωπιστεί η περίεργη κατάσταση

Μετακινούμενοι αναισθησιολόγοι στη Σάμο για να αντιμετωπιστεί η περίεργη κατάσταση

Αναισθησιολόγος από άλλα νοσοκομεία της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου θα μετακινείται στη Σάμο, προκειμένου να πραγματοποιείται επέμβαση διακοπής κύησης, όποτε προκύπτει η συγκεκριμένη ανάγκη για το γυναικείο πληθυσμό του νησιού.

Αυτή τη λύση προκρίνει η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, μετά την άρνηση των αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να χορηγούν αναισθησία σε διακοπή κύησης κάτω των 12 εβδομάδων, επικαλούμενοι λόγους ηθικής.

Επίσης, η 2η ΥΠΕ προτίθεται να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε αυτή η απόφαση, η οποία χαρακτηρίζεται απρόβλεπτη, αφού μέχρι πρόσφατα οι ίδιοι αναισθησιολόγοι διενεργούσαν επί σειρά ετών την αποδεκτή νομικώς κατά τ’ άλλα διακοπή κύησης κάτω των δώδεκα εβδομάδων σε ενήλικες γυναίκες και υπό την γονεϊκή συναίνεση, σε ανήλικες γυναίκες κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Τέλος, εκτιμά ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την άποψη του ιατρικού κόσμου της χώρας, δεσμεύεται δε, ότι θα εξασφαλίσει την υγειονομική κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης του γυναικείου πληθυσμού της Σάμου, όποτε αυτή προκύψει μέσω της μετακίνησης αναισθησιολόγου από άλλα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.