Στο «ΥΓΕΙΑ» το διεθνές βραβείο IHC καλύτερου ιδιωτικού νοσοκομείου στην Ελλάδα

Στο «ΥΓΕΙΑ» το διεθνές βραβείο IHC καλύτερου ιδιωτικού νοσοκομείου στην Ελλάδα
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο Οργανισμός Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (International Healthcare Commission - IHC) απένειμε το Διεθνές Βραβείο Καλύτερου Νοσοκομείου στην Ελλάδα για το 2016, για πρώτη φορά, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.

Ο IHC, με έδρα την Αμερική, διεξάγει από το 2009 ανεξάρτητες διεθνείς αξιολογήσεις νοσοκομείων σε 270 χώρες παγκοσμίως, για ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες αυτασφάλισης και φορείς ιατρικού τουρισμού. Το 2016, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αδειοδοτημένων ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας και έλαβε το Διεθνές Βραβείο Καλύτερου Νοσοκομείου στην Ελλάδα για το 2016.

Με τη διάκριση αυτή, τα βραβευμένα νοσοκομεία αναγνωρίζονται ως τα καλύτερα νοσοκομεία ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και την ασφάλεια των ασθενών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους διεθνείς ασθενείς -οι οποίοι ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια παγκοσμίως- και στην αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών τους. Παράλληλα, η διάκριση αυτή προσφέρει αναγνωρισιμότητα σε όλες τις διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και τις πρεσβείες ανά τον κόσμο.

Ο IHC χρησιμοποιεί 20 κριτήρια βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για την αξιολόγηση των νοσοκομείων. Η επιλογή του ΥΓΕΙΑ ήταν αποτέλεσμα μίας λεπτομερούς διαδικασίας αξιολόγησης των ιδιωτικών μονάδων υγείας στην Ελλάδα μέσα από μία σειρά παραγόντων όπως: το εύρος των κλινικών ειδικοτήτων, την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματική διαχείριση των διεθνών ασθενών, τον ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και τις διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, το ΥΓΕΙΑ διαθέτει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), 15189 (Σύστημα Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων) και OHSAS 18001 (Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία). Το ΥΓΕΙΑ, παράλληλα, είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας Joint Commission International (JCI), το οποίο αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας παγκοσμίως για την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας προς τους ασθενείς.

Σχολιάζοντας τη βράβευση ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι’ αυτή την αναγνώριση που αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας που παρέχει το ΥΓΕΙΑ. Η διάκριση αυτή αποτελεί «σφραγίδα εμπιστοσύνης» για τις διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και τους οργανισμούς ιατρικής βοήθειας παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την υιοθέτηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές».

PHOTO GALLERY