Το ΕΚΑΒ ανανεώνει το στόλο του πανελλαδικά με 301 καινούρια ασθενοφόρα

Το ΕΚΑΒ ανανεώνει το στόλο του πανελλαδικά με 301 καινούρια ασθενοφόρα

Αξιοποιώντας δωρεές, ΕΣΠΑ και ίδιους πόρους, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ανανεώνει το στόλο του πανελλαδικά με την προμήθεια καινούριων ασθενοφόρων.

Με τα συνολικά 301 καινούρια ασθενοφόρα, η απόκτηση των οποίων είτε έχει δρομολογηθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη, ο στόλος του ΕΚΑΒ θα έχει ανανεωθεί κατά 50% μέσα σε τρία χρόνια, συνυπολογίζοντας και τα 90 οχήματα που αποκτήθηκαν το 2016. 

Η μεγαλύτερη δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί από ιδρύσεως του Κέντρου γίνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και αφορά στην προμήθεια 143 ασθενοφόρων οχημάτων με έξι σύγχρονες θερμοκοιτίδες, στην ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ και στον εξοπλισμό ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας των ασθενοφόρων. Συγκεκριμένα, στις 12/01/2018 ξεκίνησε η διαδικασία κατανομής των ασθενοφόρων της δωρεάς στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ. Η πρώτη κατανομή περιλαμβάνει 18 από τις 22 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ). Στη δωρεά συμπεριλαμβάνονται έξι θερμοκοιτίδες μεταφοράς νεογνών επί τροχήλατου φορείου με πλήρη, υπερσύγχρονο ιατροτεχνικό εξοπλισμό και με πιστοποίηση της ασφαλούς διακομιδής των νεογνών, οι οποίες μπορούν να μετατρέπουν μια ΚΙΜ ενηλίκων σε ΚΙΜ νεογνών. Επίσης, προβλέπεται και η συντήρηση των οχημάτων αυτών για οκτώ έτη με έξοδα του Ιδρύματος.

Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες εγκατάστασης του συστήματος Τηλεματικής στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, όπου μέχρι τώρα λειτουργεί χειρόγραφα η καταγραφή των περιστατικών και η εγκατάσταση 200 σύγχρονων Πομποδεκτών ψηφιακής Τεχνολογίας τύπου ΤΕΤΡΑ στα ασθενοφόρα τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και σε άλλα Παραρτήματα στην επικράτεια.

Την Παρασκευή (12/01/2018), επίσης, απεστάλησαν προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διακηρύξεις δυο διαγωνισμών, που αφορούν στην προμήθεια επιπλέον ασθενοφόρων οχημάτων, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι εν λόγω προμήθειες, αποτέλεσμα της μέχρι τώρα συνεργασίας της Διοίκησης του ΕΚΑΒ με τις Περιφέρειες Αττικής, Ν. Αιγαίου, Κεντρ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας, περιλαμβάνουν:

1. Διαγωνισμός Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.169.560 €:

• Αττική: 52 Ασθενοφόρα επειγόντων
8 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ)
Σύνολο 60 Οχήματα
Σύνολο προϋπολογισμού : 4.340.000 € με ΦΠΑ

• Νότιο Αιγαίο: 9 Ασθενοφόρα επειγόντων Μικρού Όγκου (Μ.Ο.)
2 Ασθενοφόρα επειγόντων 4Χ4
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
1 ΚΙΜ (Βάση Αεροδιακομιδών Σύρου)
Σύνολο 12 Οχήματα
Σύνολο προϋπολογισμού : 829.560 € με Φ.Π.Α.

2. Διαγωνισμός Περιφερειών Κεντρ. Μακεδονίας – Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.984.000 €:

• Κεντρική Μακεδονία: 15 Ασθενοφόρα επειγόντων
Σύνολο προϋπολογισμού: 1.023.00 €

• Θεσσαλία: 10 Ασθενοφόρα επειγόντων
1 Ασθενοφόρο επειγόντων 4Χ4
2 Κ.Ι.Μ.
Σύνολο 18 Οχήματα
Σύνολο προϋπολογισμού: 961.000 €

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/01/2018), να προχωρήσει σε συμπληρωματική προμήθεια ασθενοφόρων με τη διάθεση ποσού ύψους 2.050.000 ευρώ, από ιδίους πόρους. Η εν λόγω προμήθεια αναλυτικά περιλαμβάνει ασθενοφόρα οχήματα για τα Παραρτήματα Πάτρας, Λαμίας και Τρίπολης:

• Παράρτημα Πάτρας: 3 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ)
10 Ασθενοφόρα επειγόντων
1 Ασθενοφόρο επειγόντων Μ.Ο.
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Σύνολο 14 Οχήματα
Σύνολο προϋπολογισμού: 1.050.000 €

• Παράρτημα Τρίπολης: 7 Ασθενοφόρα επειγόντων
Σύνολο προϋπολογισμού: 500.000 €

• Παράρτημα Λαμίας : 5 Ασθενοφόρα επειγόντων
2 Ασθενοφόρα επειγόντων Μ.Ο.
Σύνολο 7 Οχήματα
Σύνολο προϋπολογισμού: 500.000 €

Τέλος, τη Δευτέρα (22/01/2018), στην έδρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Περιφερειαρχών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρ. Μακεδονίας και Δυτ. Μακεδονίας, η τελετή παράδοσης των 30 ασθενοφόρων οχημάτων της δωρεάς του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑP), ιατροτεχνικού εξοπλισμού για ανανέωση του ήδη υπάρχοντος, καθώς και
σύγχρονων θερμοκοιτίδων. Τα ασθενοφόρα και ο εξοπλισμός θα ενισχύσουν Παραρτήματα και Τομείς του ΕΚΑΒ στην Βόρεια Ελλάδα, κατά μήκος της όδευσης του αγωγού TAP. Να σημειωθεί ότι και στα ασθενοφόρα της δωρεάς του ΤΑΠ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 11 ΚΙΜ ενηλίκων, τέσσερις εκ των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε ΚΙΜ νεογνών και θα καλύψουν τις αντίστοιχες ανάγκες των εκεί Παραρτημάτων με πιστοποιημένη ασφάλεια διακομιδής.