Προσλήψεις στην Υγεία: Παράταση στις αιτήσεις για το λοιπό επικουρικό προσωπικό

Προσλήψεις στην Υγεία: Παράταση στις αιτήσεις για το λοιπό επικουρικό προσωπικό

Τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

upd: Την Παρασκευή (30/11/2018), το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε παράταση μίας εβδομάδας στην υποβολή αιτήσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00.

Προσωρινά μη διαθέσιμες είναι την Πέμπτη (29/11/2018), οι λειτουργίες «Επισύναψη Δικαιολογητικών» και «Οριστική Καταχώρηση» στην ηλεκτρονική εφαρμογή loipoepikouriko.moh.gov.gr, για την υποβολή αιτήσεων επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επρόκειτο λήξει αύριο, Παρασκευή (30/11/2018). Λόγω του τεχνικού προβλήματος, όμως, το υπουργείο Υγείας δίνει παράταση η οποία θα ανακοινωθεί άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι για τις προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού από δημόσιους φορείς υγείας, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν οι νέοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά Δ.Υ.Πε και θα παραμείνουν σε ισχύ για ένα έτος. Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.Πε στο διάστημα αυτό, θα προβούν σε αιτήματα έγκρισης πρόσληψης λοιπού προσωπικού, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες πιστώσεις. Όταν ένα αίτημα εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Υ.Πε πρέπει να απορροφήσει και να τοποθετήσει το εγκεκριμένο προσωπικό κατά σειρά προτίμησης από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που διαθέτει. Οι κατάλογοι θα καταρτιστούν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων.