Μέχρι τις 29 Ιουλίου οι αιτήσεις για θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας

Μέχρι τις 29 Ιουλίου οι αιτήσεις για θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας

Παράταση μέχρι τις 29 Ιουλίου παίρνει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 227 θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκομεία άγονων και νησιωτικών περιοχών.

Όπως ορίζει η σχετική προκήρυξη του υπουργείου Υγείας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι γιατροί με υπηρεσία υπαίθρου με θητεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν έως 10 θέσεις επιλογής τους, αναγράφοντας και το συγκεκριμένο κωδικό του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στη διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ΝΠ – Τμήμα Γ΄, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433 Αθήνα.