Ιωάννινα: Διασύνδεση υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών με επίκεντρο την Πρωτοβάθμια Υγεία

Ιωάννινα: Διασύνδεση υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών με επίκεντρο την Πρωτοβάθμια Υγεία

Οι βάσεις για την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου ενσωμάτωσης όλων των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), τέθηκαν στα Ιωάννινα το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου 2017.

Εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής επισκέφτηκαν το δίκτυο των εμπλεκόμενων δομών της πόλης και είχαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των τοπικών πανεπιστημίων, των νοσοκομείων, της ΠΦΥ και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στις συναντήσεις παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας, η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση από τους εκπροσώπους του ΠΟΥ, καθώς και η ανάλογη εμπειρία από τη Σκωτία, όπως τη μετέφερε ο συνεργαζόμενος εμπειρογνώμονας, κ. David Kelly.

Κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών με ενιαίο συντονισμό που θα έχει στο επίκεντρο τις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου, μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων της ΠΦΥ του υπουργείου Υγείας, των δομών κοινωνικής προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, των κοινωνικών υπηρεσιών της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των νοσοκομείων των Ιωαννίνων.

Το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, αφού εξέφρασε τη συμφωνία του με το στόχο της ολοκληρωμένης υγειονομικής και κοινωνικής προστασίας του πληθυσμού, δεσμεύτηκε για τη διάθεση των υφιστάμενων πόρων και δυνάμεων στην κατεύθυνση της στενότερης και συνεχούς συνεργασίας προς όφελος των κατοίκων της πόλης.

Το υπουργείο Υγείας χαιρετίζει το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια αγκαλιάζεται από το σύνολο των φορέων της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις και σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη φροντίδα στο πλαίσιο της βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης του ανθρώπου, βρίσκεται στον πυρήνα της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ.