ΥΓΕΙΑ

Ωοθήκες: Ποια είναι η λειτουργία τους

Ωοθήκες: Ποια είναι η λειτουργία τους

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ωοθήκες.

Πρόκειται για δύο υπόλευκα («λευκωπά») όργανα με σχήμα αμυγδάλου, των οποίων η επιφάνεια παρουσιάζεται ανομοιόμορφη, καθότι φέρουν συνήθως μικρά εξογκώματα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας οι ωοθήκες έχουν μήκος 3 έως 5 εκατοστά περίπου, αλλά μετά την εμμηνόπαυση «συρρικνώνονται» και εμφανίζονται ατροφικές.

Οι ωοθήκες εντοπίζονται εκατέρωθεν της μήτρας πλησίον των κοιλιακών σαλπιγγικών στομίων.

Ποια είναι η λειτουργία των ωοθηκών;

Οι ωοθήκες είναι οι γεννητικοί αδένες του θήλεος.

Ο όρος «γεννητικοί» υποδηλώνει, πως οι ωοθήκες είναι τα όργανα, που εμπλέκονται στην αναπαραγωγική λειτουργία, ενώ ο όρος «αδένες» φανερώνει την λειτουργία των ωοθηκών ως οργάνων, που παράγουν ορμόνες.

Οι λειτουργία των ωοθηκών ως αναπαραγωγικών (δηλαδή «γεννητικών») οργάνων εκφράζεται άλλωστε και από αυτό καθαυτό το όνομά τους. Ο όρος ωοθήκη είναι σύνθετος και προέρχεται από το ᾠόν (αβγό) + θήκη. Επομένως, οι «ωοθήκες» είναι η έδρα φύλαξης των «αβγών» της γυναίκας, από τη γονιμοποίηση των οποίων θα προκύψει κύηση.

Με τον όρο «αδένες» περιγράφουμε μία ομάδα εξειδικευμένων οργάνων, τα οποία παράγουν και απελευθερώνουν (δηλαδή εκκρίνουν) ορμόνες.

Ο όρος ορμόνη είναι διεθνής (αγγλιστί «hormones») και προέρχεται από την ελληνική λέξη «ορμώ» ( = θέτω σε κίνηση, ξεκινάω).

Οι ορμόνες δια του αίματος μεταφέρονται σε όργανα «στόχους», τα οποία εντοπίζονται μακριά από την έδρα παραγωγής τους, τους αδένες.

Όταν οι ορμόνες έλθουν σε επαφή με το «όργανο – στόχο», τότε ενώνονται με συγκεκριμένες δομές, που εντοπίζονται στα κύτταρα του οργάνου αυτού. Οι δομές αυτές ονομάζονται υποδοχείς.

Η ένωση της ορμόνης με τους αντίστοιχους σε αυτήν υποδοχείς, θέτει σε λειτουργία συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις στα κύτταρα του οργάνου, επηρεάζοντας τη λειτουργία του. Οι ορμόνες λοιπόν, με τη δράση τους «θέτουν σε κίνηση» (εξού και το όνομά τους) συγκεκριμένες λειτουργίες των «οργάνων – στόχων».

Οι ωοθήκες βρίσκονται υπό την επιρροή ορμονών, που παράγονται στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα σε μία εξειδικευμένη περιοχή αυτού, που ονομάζεται υπόφυση.

Η έκκριση των ορμονών της υπόφυσης δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται και μάλιστα μεταβάλλεται με τρόπο «κυκλικό», δηλαδή παρουσιάζει αύξηση και μείωση μέσα στο μήνα.

Οι αυξομειώσεις της έκκρισης των ορμονών αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδά τους στο αίμα της γυναίκας. Οι μεταβολές των τιμών των επιπέδων αυτών έχουν και αυτές μία «κυκλικότητα» (ή «περιοδικότητα»), καθότι οι διακυμάνσεις τους είναι κατ’ ουσίαν οι ίδιες από τον ένα μήνα στον επόμενο.

Διαβάστε περισσότερα στο Mothersblog.gr