ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι περισσότεροι άντρες φοβούνται την επίσκεψη στον γιατρό;