ΥΓΕΙΑ

Πόσο συχνές είναι οι κύστεις του ομφαλίου λώρου;

Πόσο συχνές είναι οι κύστεις του ομφαλίου λώρου;

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία κύστεις στον ομφάλιο λώρο εντοπίζονται σε ποσοστό 0.4% με 1% των κυήσεων (υπάρχουν και μελέτες, που αναφέρουν ποσοστό πλησίον του 3%).

Ποια είναι τα είδη κύστεων του ομφαλίου λώρου;

Οι κύστεις του ομφαλίου λώρου χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • αληθείς – σχηματίζονται κατά την εμβρυογένεση του ομφαλίου λώρου και έχουν κατά κανόνα μικρό μέγεθος, περικλείονται από μεμβράνη, συνήθως εντοπίζονται πλησίον της εισόδου του ομφαλίου στην κοιλιά του μωρού, ενώ σημαντικό ποσοστό εξ αυτών εξαφανίζονται πριν τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου της κύησης.
  • ψευδείς (ψευδοκύστεις) – εντοπίζονται μεν συνήθως πλησίον της εισόδου του ομφαλίου στην κοιλιά του μωρού, αλλά δεν αποκλείεται να εντοπιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του λώρου. Οι κύστεις αυτές δεν διαθέτουν μεμβράνη και φαίνεται, πως δημιουργούνται μετά από την εκδήλωση τοπικού οιδήματος και καταστροφής (υγροποίησης) της γέλης του Wharton.

Πώς επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των κύστεων του ομφαλίου λώρου κατά τη διάρκεια της κύησης;

Οι κύστεις αυτές εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και δει στο υπερηχογράφημα, στο οποίο μετράται και η αυχενική διαφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα στο Mothersblog.gr