ΥΓΕΙΑ

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Οι παράγοντες κινδύνου πλην της ηλικίας (εικόνες)

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Οι παράγοντες κινδύνου πλην της ηλικίας (εικόνες)

Η ωχρά κηλίδα είναι μία ανατομική δομή που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του αμφιβληστροειδή χιτώνα, στο πίσω μέρος του ματιού.

Η δομή αυτή είναι πολύ ευαίσθητη στο φως και αποτελεί το κέντρο της όρασης, καθώς είναι υπεύθυνη για την ευκρινή όραση και την αντίληψη των χρωμάτων.

Οποιαδήποτε αλλοίωσή της έχει ως συνέπεια τη μείωση της κεντρικής όρασης, με αποτέλεσμα παραμορφώσεις και σκοτεινά σημεία στο οπτικό πεδίο.

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι η μερική ή η πλήρης, προοδευτική φθορά της με το πέρασμα του χρόνου.

Είναι μια οφθαλμοπάθεια που αποτελεί τη συχνότερη αιτία τύφλωσης των ηλικιωμένων.

Εκτός από την ηλικία καθαυτή, άλλοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση της εκφύλισης είναι:

Διαβάστε περισσότερα στο Onmed.gr