ΥΓΕΙΑ

Δείκτης Μάζας Σώματος: Με ποιο τύπο γίνεται ο υπολογισμός