ΥΓΕΙΑ

Σε ελεύθερη πτώση η ιδιωτική υγεία για τέταρτη χρονιά - Χαμόγελα μόνο από τις μαιευτικές κλινικές

Σε ελεύθερη πτώση η ιδιωτική υγεία για τέταρτη χρονιά - Χαμόγελα μόνο από τις μαιευτικές κλινικές

Καίτοι στα χρόνια της ύφεσης οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας υποβαθμίστηκαν και πολλοί πολίτες επέλεξαν τον ιδιωτικό τομέα βάζοντας βαθειά το χέρι στην τσέπη τους, εν τούτοις, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίστηκε η μείωση στο μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Από τις 39 εταιρείες των γενικών κλινικών - που εξετάζει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ με θέμα «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» σε μελέτη της, μόνον οι 10 εμφάνισαν κέρδη το 2015, ενώ διαγνωστικά, κέντρα αιμοκάθαρσης, νευροψυχιατρικές κλινικές εμφανίζουν μείωση στα αποτελέσματά τους και μόνο οι γυναικολογικές κλινικές εμφανίζουν ελαφρά αύξηση.

Διαβάστε περισσότερα στο Onmed.gr