Πρόβλημα στη στύση; Πρόβλημα στη σχέση…

Πρόβλημα στη στύση; Πρόβλημα στη σχέση…
Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως ένα µεγάλο µέρος των ανδρών που αντιµετωπίζει πρόβληµα...

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως ένα µεγάλο µέρος των ανδρών που αντιµετωπίζει πρόβληµα στυτικής δυσλειτουργίας αντιµετωπίζει ταυτόχρονα προβλήµατα στη σχέση του.
Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, τα προβλήµατα αυτά είναι η αποκλειστική αιτία της δυσλειτουργίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει άλλα αίτια (π.χ. οργανικά).

Σύµφωνα µε πρόσφατη ανασκόπηση των σχετικών μελετών, τα πιο συχνά προβλήµατα στη σχέση του ζευγαριού που προκαλούν ή συντηρούν τη στυτική δυσλειτουργία είναι τα εξής:

1) Η µείωση στην αίσθηση ανδρισµού και κυριαρχίας.
2) Προβλήµατα στην εγγύτητα και εµπιστοσύνη.
3) Η µειωµένη σεξουαλική χηµεία.
4) Διαφορετικές σεξουαλικές πρακτικές ανάµεσα στο ζευγάρι.

Το ερώτημα είναι πώς αντιµετωπίζεται η στυτική δυσλειτουργία όταν συνυπάρχουν προβλήµατα στη σχέση. Στη θεραπεία, είναι απαραίτητο να συµµετέχουν όχι µόνο ο άνδρας αλλά και η σύντροφός του. Οι θεραπείες που ενδείκνυνται συνήθως περιλαµβάνουν τον συνδυασµό οργανικής θεραπείας (π.χ. φαρµακοθεραπείας) µε ψυχοθεραπεία.