Τι να κάνετε για το "Εξοικονομώ κατ' οίκον"

Με εγκύκλιο, που απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος...

Με εγκύκλιο, που απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», οι αιτήσεις για το οποίο θα υποβάλλονται ως τις 31 Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διαμερίσματα τα οποία έχουν δηλωθεί ως κενά στο έντυπο Ε2 της Εφορίας, ενώ καθορίζονται τα βήματα για την υποβολή αιτήσεων στις περιπτώσεις, που το ακίνητο ανήκει σε ανήλικο.

Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε ανήλικο ή άτομο, που έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνουν τα ιδιοκτησιακά στοιχεία του "ατόμου που βρίσκεται υπό την επιμέλεια τρίτου" (σ.σ παιδιού).

Εάν ένα διαμέρισμα έχει δηλωθεί ως "κενό" στο Ε2 και αυτό αποτελεί μέρος αίτησης πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, αρκεί το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία καθώς και διαμερίσματα που είναι χαρακτηρισμένα ως "κενά" στο Ε2.

Μια πολυκατοικία έχει αρχική οικοδομική άδεια πριν το 1980 αλλά έχουν γίνει προσθήκες ιδιοκτησιών με έκδοση μεταγενέστερης άδειας (μετά το 1980), μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για το τμήμα της που έχει ανεγερθεί με άδεια πριν το 1980.

Δεν μπορεί να γίνει δεκτή στο πρόγραμμα αίτηση που αφορά μεμονωμένο διαμέρισμα και φέρει άδεια μετά την 31.12.1979.

Μια μονοκατοικία, που περιλαμβάνει μία μόνο ιδιοκτησία ή ένα μεμονωμένο διαμέρισμα, έχει αρχική οικοδομική άδεια πριν το 1980 αλλά έχουν γίνει προσθήκες με έκδοση μεταγενέστερης άδειας (μετά το 1980), μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν διαθέτει δικαιολογητικό από ΔΟΥ (ΕΤΑΚ, βεβαίωση) για την τιμή ζώνης μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει τα εν λόγω δικαιολογητικά μαζί με έναν λογαριασμό της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα για την τελική καταχώρηση της τιμής ζώνης διενεργεί έλεγχο βάσει της λίστας με τις τιμές ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» παρέχει επιδοτήσεις, άτοκα και χαμηλότοκα δάνεια για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών.