«Πράσινο φως» από το Ecofin για διετή επιμήκυνση

«Πράσινο φως» από το Ecofin για διετή επιμήκυνση

Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας της Ευρωζώνης ενέκρινε σήμερα τη διετή επιμήκυνση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, σε συνέχεια της απόφασης του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ecofin, η Ελλάδα οφείλει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2016, αντί για το 2014 που ήταν ο αρχικός στόχος. Ακόμη υπογραμμίζεται ότι η απόφαση της 26ης Νοεμβρίου θα επιτρέψει την εκταμίευση των επόμενων δόσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Με την απόφασή του, το Συμβούλιο έκρινε ότι η Ελλάδα «έλαβε αποφασιστική δράση» μειώνοντας το διαρθρωτικό έλλειμμα κατά 13,9 ποσοστιαίες μονάδες, από 14,7% το 2009 σε περίπου 1,5% το 2012.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η οικονομική δραστηριότητα την περίοδο 2012-2013 αναμένεται να είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Αυτό, όπως υπογραμμίζει το Ecofin οφείλεται κυρίως στις αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της Ελλάδας το 2012, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την εσωτερική ζήτηση αλλά και την δυναμική των εξαγωγών.

Τέλος, το Συμβούλιο αναφέρει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάγκη βελτίωσης της βιωσιμότητας του χρέους οι στόχοι που τίθενται σε ότι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι ακόλουθοι: 0,0% το 2013, 1,5% το 2014, 3% το 2015 και 4,5% το 2016.