Αλβανική ιθαγένεια σε όλους τους Αλβανούς όπου και αν κατοικούν...

Αλβανική ιθαγένεια σε όλους τους Αλβανούς όπου και αν κατοικούν...

Την «Αλβανοποίηση» όλων των πληθυσμών αλβανικής καταγωγής που ζουν στα Βαλκάνια επιχειρούν τα Τίρανα με την ψήφιση νόμου όπου θα απονέμεται η αλβανική ιθαγένεια σε όλους τους Αλβανούς όπου αυτοί και αν κατοικούν.

Το παραπάνω είναι πρακτικά το πρώτο βήμα για την δημιουργία στην πράξη της «Μεγάλης» ή της «Φυσικής» Αλβανίας την ιδέα της οποίας προπαγανδίζουν τα Τίρανα έντονα τον τελευταίο καιρό προεξάρχοντος βέβαια του πρωθυπουργού της χώρας Σαλί Μπερίσα.