Σήραγγα από την Ευρώπη στην Ασία ανοίγει στην Κωνσταντινούπολη

Σήραγγα από την Ευρώπη στην Ασία ανοίγει στην Κωνσταντινούπολη

Ανοίγει στην Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη, η πρώτη σιδηροδρομική σήραγγα κάτω από το Βόσπορο, η οποία συνδέει την Ασία και την Ευρώπη.

Για πρώτη φορά την ιδέα της σήραγγας είχε προτείνει το 19ο αιώνα ο σουλτάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Αμπντούλ-Μετζίντ.

Οι εργασίες κατασκευής της σήραγγας ξεκίνησαν το 2004, όμως η κατασκευή καθυστέρησε λόγω ανακάλυψης ερείπιων βυζαντινής εποχής.

Οι τεχνολογικές δυσκολίες στην κατασκευή της σήραγγας σχετίζονταν επίσης με το ότι έπρεπε να αντέχει ισχυρούς σεισμούς.