ΕΛΣTΑΤ: Μείωση 19,5% του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου στο δεκάμηνο

ΕΛΣTΑΤ: Μείωση 19,5% του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου στο δεκάμηνο

Στο ποσό των 2.707,1 εκατ. ευρώ (3.501,5 εκατ. δολάρια) ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2012 έναντι 2.483,3 εκατ. ευρώ (3.393,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,0%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.507,2 εκατ. ευρώ (1.961,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.343,5 εκατ. ευρώ (1.846,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε σε 1.199,9 εκατ. ευρώ (1.540,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.139,8 εκατ. ευρώ (1.546,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 25.258,7 εκατ. ευρώ (32.330,2 εκατ. δολάρια) έναντι 27.138,9 εκατ. ευρώ (37.951,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 14.014,8 εκατ. ευρώ (18.040,8 εκατ. δολάρια) έναντι 13.168,2 εκατ. ευρώ (18.536,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανήλθε σε 11.243,9 εκατ. ευρώ (14.289,4 εκατ. δολάρια) έναντι 13.970,7 εκατ. ευρώ (19.414,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,5%.

Πληροφορίες για τα πετρελαιοειδή δεν περιλαμβάνονται λόγω αναθεώρησης της αντίστοιχης χρονολογικής σειράς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς αποσκοπεί στην ενσωμάτωση αναθεωρημένων πρωτογενών στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν πρόσφατα από τις Τελωνειακές Αρχές.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ