ΕΛΣTΑΤ: Μείωση του όγκου παραγωγής ξυλείας

ΕΛΣTΑΤ: Μείωση του όγκου παραγωγής ξυλείας

Μείωση του όγκου της παραγωγής της κατά 12,0% παρουσίασε κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 η ελληνική βιομηχανία ξυλείας, η οποία την ίδια περίοδο του 2011 είχε καταγράψει άνοδο της παραγωγής της κατά 23,8%.

Η παραγωγή του κλάδου βρέθηκε σε επίπεδα που είναι κατά 31,9% χαμηλότερα από αυτά της ίδιας περιόδου του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 68,1 μονάδες.

Μειωμένη ήταν παραγωγή του κλάδου τους έξι από τους δέκα εξεταζόμενους μήνες του 2012 έως και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγής του κλάδου το 2012, ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -10,7% τον Ιανουάριο (+21,8% τον ίδιο μήνα του 2011), -27,5% τον Φεβρουάριο (-10,1%), +7,7% τον Μάρτιο (-26,6%), +16,7% τον Απρίλιο (+5,3%), +15,3% τον Μάιο (+2,0%), -6,1% τον Ιούνιο (+24,2%), -10,0% τον Ιούλιο (+40,7%), +47,3% τον Αύγουστο (-2,5%), -13,2% τον Σεπτέμβριο (+47,1%) και -11,0% τον Οκτώβριο (+47,3%).

Επίσης, ο μέσος γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 16,6% (2011/2010: -22,3%).

Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων του κλάδου το πρώτο δεκάμηνο του 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -20,6% τον Ιανουάριο (-25,5% τον ίδιο μήνα του 2011), -25,5% τον Φεβρουάριο (-19,2%), -16,4% τον Μάρτιο (-37,6%), -16,1% τον Απρίλιο (-22,9%), -18,9% τον Μάιο

(-11,7%), -20,6% τον Ιούνιο (-27,3%), -14,4% τον Ιούλιο (-16,2%), -14,8% τον Αύγουστο (-15,8%), -12,4% τον Σεπτέμβριο (-16,1%) και -4,2% τον Οκτώβριο (-36,7%).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012 ήταν κατά 59,7% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 40,3 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

'Ανοδο του όγκου παραγωγής το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, παρουσίασε η παραγωγή, μεταξύ άλλων, παλετών και παρόμοιων ειδών κατά 24,1% και κιβωτίων κάθε μεγέθους, καφασιών, κυλίνδρων και παρόμοιων ειδών από ξύλο κατά 11,5%.

Αντιθέτως, μειώθηκε η παραγωγή, μεταξύ άλλων, μοριοσανίδων (νοβοπάν) και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά κατά 13,2%, ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος, περιλαμβανομένων των σανίδων για παρκέτα, κατά 49,9% και ξυλείας πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης με πάχος μικρότερο των 6 mm κατά 4,9%.

Επίσης, από το τρίτο τρίμηνο του 2011 ως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία ξυλείας μειώθηκαν κατά 4.557. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 23.808 άτομα σε 19.251 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,1%.

Η παραγωγή του κλάδου ξυλείας αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, στο 1,2% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ακόμη, το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 1,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ