Στις αρχές του 2015 η έναρξη λειτουργίας της «μικρής ΔΕΗ»

Στις αρχές του 2015 η έναρξη λειτουργίας της «μικρής ΔΕΗ»

Το σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ που περιλαμβάνει τη δημιουργία και πώληση «μικρής ΔΕΗ», είσοδο στρατηγικού επενδυτή και πώληση πλειοψηφικού πακέτου στα δίκτυα μεταφοράς εγκρίθηκε χθες με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για το σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το Μάιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τίθεται σε εφαρμογή όντας ένα από τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Η δημιουργία «μικρής ΔΕΗ», δηλαδή μιας νέας εταιρείας που θα έχει αντιπροσωπευτικό «καλάθι» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και πελατειακή βάση εξυπηρετεί τόσο το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων όσο και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ανάπτυξη ανταγωνισμού σε ισότιμη βάση ως προς το παραγωγικό δυναμικό ΔΕΗ και ιδιωτών. Η νέα εταιρεία θα έχει το 30 % περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και θα περιλαμβάνει λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικά, μονάδες φυσικού αερίου καθώς και πρόσβαση στα απαιτούμενα ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία των σταθμών. Προβλέπεται ότι η «μικρή ΔΕΗ» θα έχει 1400 μεγαβάτ λιγνιτικών μονάδων, 500 μεγαβάτ υδροηλεκτρικά και 500 φυσικού αερίου

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη («παραμένει υπό εξέταση») λέει η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία πελάτες της ΔΕΗ με τρόπο αντιπροσωπευτικό ανά κατηγορία.

Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν αναλογικά υποχρεώσεις (χρέη) της ΔΕΗ, το προσωπικό που απασχολείται στις μονάδες καθώς και κατ΄αναλογία διοικητικό προσωπικό. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας, στις αρχές του 2015.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την πώληση του 17 % των μετοχών της ΔΕΗ, από το 51 % που κατέχει σήμερα το Δημόσιο, ποσοστό που έχει ήδη μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά προτίμηση όπως αναφέρεται με προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στο τρίτο τρίμηνο του 2015 και να ολοκληρωθεί στο τέλος του ίδιου έτους ή στις αρχές του 2016.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ