Κόντρα των εταιρειών ΑΠΕ με το ΥΠΕΚΑ για το έλλειμμα στην ενέργεια

Κόντρα των εταιρειών ΑΠΕ με το ΥΠΕΚΑ για το έλλειμμα στην ενέργεια

Την αντίδραση φορέων της αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προκάλεσαν οι δηλώσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ασ. Παπαγεωργίου στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες το τέλος υπέρ των ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) που καταβάλλουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος ενισχύει κατά 100% τις ανανεώσιμες πηγές.

«Όπως έχει τεκμηριωθεί από έγκυρες μελέτες και είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό, επί πολλά έτη το ΕΤΜΕΑΡ (μέχρι πρότινος αποκαλούμενο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε.), λόγω του εντελώς λανθασμένου τρόπου υπολογισμού του, αντί να αποβαίνει αποκλειστικά υπέρ των Α.Π.Ε. ενίσχυε έμμεσα, κατά ποσοστό 60%, τους προμηθευτές ηλεκτρισμού (που διαθέτουν ρεύμα που έχει παραχθεί κυρίως από ορυκτά καύσιμα) και αύξανε αντίστοιχα το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (Ε.Λ. Α.Π.Ε.).
Εκτιμάται ότι μόνο για την περίοδο 2009-2012, το έλλειμμα που συσσωρεύθηκε με αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ.

«Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ θα ήταν πολύ μικρότερο (σήμερα είναι 560 εκατ. ευρώ) και τα μέτρα για τη μείωσή του πολύ λιγότερο επαχθή και άδικα, εάν οι προμηθευτές συμφωνούσαν να αποδώσουν πίσω στον Λογαριασμό έστω σε βάθος χρόνου, τα ποσά που καρπώθηκαν και εξακολουθούν να καρπούνται μέσω της στρέβλωσης αυτής», τονίζουν.